Home

Oudste vaandel van verbranding gered

Het ongelooflijk maar waargebeurd verhaal van de oudste vaandels van onze gemeente. Of hoe erfgoed meer au sérieux moet genomen worden.

 

 

Het ongelooflijke verhaal van het vaandel van Sint-Cecilia.

 

 

Het begint als een sprookje van een vondeling, maar de werkelijkheid is veel minder lyrisch. Het oudste vaandel van Evergem - dat van de Harmonie Sint-Cecilia - werd per toeval door een attente burger opgemerkt bij het brandbaar afval in het containerpark. Jawel. Bij de ontbinding van de muziekvereniging einde jaren negentiennegentig, werd het vaandel in bewaring genomen op de zolder van de bibliotheek. Een paar verplaatsingen naar andere locaties en opruimacties later geraakten deze erfgoedstukken per ongeluk tussen de rommel die naar het containerpark werd gebracht. Op het nippertje gered dus.

In feite gaat het om twee vaandels. De muziekvereniging van Evergem-centrum werd in 1819 opgericht. Van België was er toen nog helemaal geen sprake. De drapeaux werden in 1875 - toen de vereniging koninklijk werd - en in 1890 vervaardigd. Volgens historicus Achiel De Vos gaat het om 'het historische eerste vaandel van Evergems oudste vereniging' (Geschiedenis van Evergem, p.754). Niet niks dus. De fluwelen vaandels zijn nu bruin, maar onder de letters is te zien hoe mooi rood ze waren. De letters zijn manueel met zilverdraad gemaakt en rondom kan men de sporen zien van vergulde franjes. Onze bezorgheid gaat nu naar het vinden van een duurzame conserveringswijze voor deze twee unieke stukken.

 

 

 

De Gemeentelijke Cultuurraad 2.0 staat in de steigers.

 

De Gemeentelijke Cultuurraad heeft een dynamisch bestuur. Jaarlijks organiseert het een volgeboekt nieuwjaarsconcert, wordt Open Monumentendag op touw gezet en om de twee jaar gaat de Culturele Veertiendaagse door en worden cultuurprijzen uitgereikt. Deze evenementen behoren stilaan tot de hoogtepunten van het culturele leven in onze gemeente. Nochtans is dit niet de hoofdtaak - de Core Business - van de cultuurraad. Zijn taak is vooral advies geven aan het gemeentebestuur inzake cultuur en dus het beleid bijstaan. Het gevoel leeft reeds langer onder de bestuursleden dat aan de adviesverlening moet gesleuteld worden. Daarom volgt het bestuur reeds enige tijd een vorming onder leiding van Vormingplus Gent-Eeklo. Doel is duidelijk om een vernieuwde adviesraad te bekomen - een Gemeentelijke Cultuurraad 2.0 - die dichter bij het cultuurbeleid van de gemeente staat. Deze vernieuwde taak is een belangrijke uitdaging voor het huidige bestuur. Maar de motivatie is er. Het is vrij waarschijnlijk dat het bestuur voor deze aangepaste taak beroep zal doen op andere leden van de raad en zelfs op derden die met hun expertise een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het bekomen van een waardevol meerjarenplan. Aan de vorming nemen ook schepen Martine Willems en cultuurbeleidscoördinator Sarah Huyghe deel.

 

 

 

Het kasteel van Wippelgem als kunstencentrum.

Jonge paren weten inmiddels wel hoe mooi en romantisch het kasteel van Wippelgem is, om er te huwen. Ook natuurliefhebbers kunnen genieten van de tuin en de omgeving. Maar meer en meer wordt de ganse site van het kasteel en het aan de overkant gelegen kerkje beschouwd

als het kunstencentrum bij uitstek dat de nodige ruimte biedt om kunsten tot hun recht te laten komen. Dit kan zowel huiselijk binnen als op de grasvelden rond het kasteel. Met een glaasje in de hand wordt het nog meer genieten. Deze omgeving is ten alle prijze te koesteren.

In het cultuurcentrum zijn grote werkzaamheden aan de gang.

Een paar jaar geleden werd de spektakelzaal van het cultuurcentrum 'Stroming' grondig onder handen geno-men. Meest opvallend zijn de rode zitplaatsen die garant staan voor een heel comfortabel toeschouwen. Maar ook de andere zalen waren aan heropfrissing toe. Het is nu de

 

beurt aan de cafetaria en de foyer. Beiden zijn nu gestript tot op de betonnen structuur. Dan komt de heraankleding die een paar weken zal duren. Als alles naar plan verloopt moeten de werkzaamheden de ganse zomer duren en be- eindigd zijn tegen het begin van het nieuwe seizoen.

Zanger Luc De Vos kreeg een permanente herinnering in Wippelgem.

Over het overlijden van zanger Luc De Vos is er reeds heel wat te doen geweest. Vooral rond de herdenking van 'onze' zanger - hij is afkomstig uit Wippelgem - en de wijze waarop dit zou kunnen gebeuren, zijn reeds veel ideeën naar voor geschoven. Een werkgroep boog zich over de kwestie met de bedoeling alles te coördineren en te inte-

greren. Luc De Vos was een volkse kunstenaar die heel dicht bij de natuur en de gewone dingen stond. Hij moest ook zo in herinnering gebracht worden, liefst in zijn Wippelgem waar hij opgroeide. Hiertoe werd op 29 mei een nieuwe wandeling 'Wippelgem door vossenogen' ingelopen door het geboortedorp van wijlen Luc De Vos.

En nog een paar doordenkertjes ...

'Niets in deze wereld heeft zoveel macht als een idee waarvoor de tijd rijp is.' Victor Hugo

'Succes is krijgen wat je wilt. Geluk is willen wat je krijgt.' I. Bergman

Wat is het verschil tussen Cultuurraad en Cultuurcentrum ?

Niet zelden worden het Cultuurcentrum en de Cultuurraad van Evergem met elkaar verward. Voor wie niet regelmatig met het cultuurbeleid in aanraking komt, is het verschil niet zo duidelijk.

Het Cultuurcentrum (CC) is een gemeentedienst die onder 'Vrije tijd' te vinden is. In deze dienst werken ambtenaren een breed cultuuraanbod uit waarvan alle inwoners van Evergem en omgeving kunnen genieten. Er is een programma te vinden voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen en ook voor vorming. De dienst beschikt over een spektakelhuis 'Stroming' waar het grootste deel van het aanbod plaats heeft.

 

De Cultuurraad (CR) is een adviesraad die deel uitmaakt van het bestuur en die het grootste deel van de verenigingen die actief zijn in cultuur, groepeert.

Als spreekbuis van de cultuurgebruikers geeft de raad autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Maar het feit dat de Cultuurraad bijvoorbeeld een nieuwjaarsconcert organiseert, mag geen verwarring scheppen met wat het CC doet. Dit concert is een vrijblijvend initiatief dat de CR neemt naast zijn adviserende taak.

Je kan het ook beknopt op een andere manier uitdrukken: Het CC werkt met professionelen, de CR met vrijwilligers.

 

Copyright © All Rights Reserved