Home

De beloofde verbeteringen voor 2017

Het bestuur van de cultuurraad heeft reeds een paar maanden geleden beslist om niet alleen de website te moderniseren, maar ook om de communicatie drastisch te verbeteren. Gedaan met de eenrichtingscommunicatie. Facebook is reeds toegankelijk. De facelift volgt over een paar weken. Benieuwd? Ik ook.

 

 

 

De Cultuurraad heeft als hoofddoel advies te geven.

 

Een nieuwjaarsconcert organiseren is mooi. Een Culturele Veertiendaagse coördineren geeft voldoening, maar eigenlijk is dat niet het hoofddoel van de cultuurraad. De cultuurraad is eerst en vooral een adviesraad. De nadruk moet vooral op adviseren liggen. En daar wil de raad werk van maken.

De meest zichtbare adviezen van de cultuurraad zijn de straatnamen. Deze adviezen zijn te vinden op deze site [klik]. Maar even belangrijk en proactief is een aantal andere adviezen die de raad indiende bij het gemeentebestuur. Zo was er de laatste maanden het advies voor een Wilfried Martensstraat of -plein, alsook voor de Miawegel (na het overlijden van zanger Luc De Vos), voor de restauratie van de oudste vlag van Evergem, voor de restauratie van de gedenkpaal voor de kerk van Ertvelde of voor de opslag van erfgoeddocumentatie.

Daarnaast nam het bestuur ook andere taken op zich zoals het digitaliseren van een veertigtal tekeningen van Leo Steel en het inventariseren/controleren van de vele erfgoedborden die in onze uitgestrekte gemeente te vinden zijn.

 

De goede voornemens voor 2017.

 

Elke keer opnieuw staat het nieuwe jaar in het teken van een nieuwe start, een andere aanpak of een bijgestuurde strategie. Ook de Cultuurraad maakt de balans op en vindt elke keer weer een aantal punten die ze zeker anders wil aanpakken. Wat kan beter?

Hou daarvoor onze website in de gaten! Want 2017 is het jaar van verandering. Over een paar weken reeds te zien.

 Gaan we er iets aan veranderen? > lees meer.

 

 

De Culturele Veertiendaagse 2018.

 

Voor de vroege planners kunnen we met plezier de volgende Culturele Veertiendaagse aankondigen. Deze zal doorgaan van vrijdag 09 maart tot en met zondag 25 maart 2018. Voor deze nieuwe editie zal geen thema gegeven worden. De deelnemers zullen dus de vleugels vrij kunnen uitslaan en iedereen verrassen met een activiteit waar nog niemand aan gedacht had. Maar laten we eerst de periode zelf reserveren in onze agenda.

 

 

 

 

 

 

Rare straatnamen zijn ook in onze gemeente te vinden.

Tussen de 431 straten die Evergem rijk is, is er een aantal namen die door de eeuwen heen tot de grootste verwondering heeft geleid. De oorsprong ervan is niet altijd te achterhalen. De laatste jaren wordt een nieuwe straatnaam wel onderbouwd. Maar rare namen zijn er wel.

Geen straat is zo luguber als het Lijkstraatje, zo onheilspellend als de Bombardementstraat, zo raadselachtig als Elfputten, zo oud als de Nieuweweg, zo stil als de Puinenstraat, zo verbazend als Werk Van Den Akker of zo ontgoochelend als de Zondernaamstraat.

Verjonging van het bestuur. Die zoekt, die vindt... waarschijnlijk.

We slaan open deuren in als we beweren dat vele organisaties de meeste moeite hebben om hun bestuur te verjongen. Dat vraagstuk werd reeds meermaals aangesneden en vormingssessies werden in dat verband georganiseerd voor de verenigingen van onze cultuurraad.

 

Maar daarom is de zaak niet noodzakelijk opgelost. Het bestuur van de cultuurraad is de goede weg ingeslagen. Twee jonge veertigers zijn recent bestuurslid geworden. Bovendien zijn het vrouwen, waardoor de inbreng diverser en de besprekingen meer evenwichtig zullen zijn. Goed zo.

En nog een paar doordenkertjes ...

'Het leven is als tekenen zonder gom'

'Durf beginnen aan de langste reis in een mensenleven: van je hoofd naar je hart.'

David Hodges

Ertvelde en de nieuwe gekasseide wegen rond 1840-1860

Neuzen in de archieven kan ontzettend boeiend zijn. Zo dompel je onder in een wereld die nog moeilijk voor te stellen is. Rond 1840 werd in Ertvelde begonnen met het kasseien van belangrijke wegen, zoals naar Assenede of naar Lembeke. De rest bleef nog jaren aardewegen. Maar op die nieuw aangelegde wegen werden barrieren opgeslagen waar tol werd geheven. Om de steenwegen te gebruiken moest men dus tol betalen. En deze heffing werd

verpacht aan een lokale landbouwer. Zo maakte de pachter nabij Cluysen zijn beklag dat de inkomsten drastisch waren gekrompen sedert den ijzeren weg van Gent-Terneuzen in exploitatie was gesteld. Zo waren de inwoners wiens woningen gelegen waren langs gekasseide wegen, bij glibberigheid door sneeuw of ijsel, verplicht op de weg sintels, aarde of andere stoffen te strooien. Het bestuur had toen nog geen personeel om dat te doen ...

Wat is het verschil tussen Cultuurraad en Cultuurcentrum ?

Niet zelden worden het Cultuurcentrum en de Cultuurraad van Evergem met elkaar verward. Voor wie niet regelmatig met het cultuurbeleid in aanraking komt, is het verschil niet zo duidelijk.

Het Cultuurcentrum (CC) is een gemeentedienst die onder 'Vrije tijd' te vinden is. In deze dienst werken ambtenaren een breed cultuuraanbod uit waarvan alle inwoners van Evergem en omgeving kunnen genieten. Er is een programma te vinden voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen en ook voor vorming. De dienst beschikt over een spektakelhuis 'Stroming' waar het grootste deel van het aanbod plaats heeft.

 

De Cultuurraad (CR) is een adviesraad die deel uitmaakt van het bestuur en die het grootste deel van de verenigingen die actief zijn in cultuur, groepeert.

Als spreekbuis van de cultuurgebruikers geeft de raad autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Maar het feit dat de Cultuurraad bijvoorbeeld een nieuwjaarsconcert organiseert, mag geen verwarring scheppen met wat het CC doet. Dit concert is een vrijblijvend initiatief dat de CR neemt naast zijn adviserende taak.

Je kan het ook beknopt op een andere manier uitdrukken: Het CC werkt met professionelen, de CR met vrijwilligers.

 

Copyright © All Rights Reserved