Home

Oudste vaandels van verbranding gered

Het ongelooflijk maar waargebeurd verhaal van de oudste vaandels van onze gemeente. Of hoe erfgoed meer au sérieux moet genomen worden.

 

 

Het ongelofelijke verhaal van het vaandel van Sint-Cecilia.

 

 

Het begint als een sprookje van een vondeling, maar de werkelijkheid is veel minder lyrisch. Het oudste vaandel van Evergem - dat van de Harmonie Sint-Cecilia - werd per toeval door een attente burger opgemerkt bij het brandbaar afval in het containerpark. Jawel. Bij de ontbinding van de muziekvereniging einde jaren negentiennegentig, werd het vaandel in bewaring genomen op de zolder van de bibliotheek. Een paar verplaatsingen naar andere locaties en opruimacties later geraakten deze erfgoedstukken per ongeluk tussen de rommel die naar het containerpark werd gebracht. Op het nippertje gered dus.

In feite gaat het om twee vaandels. De muziekvereniging van Evergem-centrum werd in 1819 opgericht. Van België was er toen nog helemaal geen sprake. De drapeaux werden in 1875 - toen de vereniging koninklijk werd - en in 1890 vervaardigd. Volgens historicus Achiel De Vos gaat het om 'het historische eerste vaandel van Evergems oudste vereniging' (Geschiedenis van Evergem, p.754). Niet niks dus. De fluwelen vaandels zijn nu bruin, maar onder de letters is te zien hoe mooi rood ze waren. De letters zijn manueel met zilverdraad gemaakt en rondom kan men de sporen zien van vergulde franjes. Onze bezorgheid gaat nu naar het vinden van een duurzame conserveringswijze voor deze twee unieke stukken.

 

 

 

De Gemeentelijke Cultuurraad 2.0 tot einde legislatuur.

 

Jaarlijks organiseert het bestuur een uitverkocht nieuwjaarsconcert, wordt Open Monumentendag op touw gezet en om de twee jaar gaat de Culturele Veertiendaagse door en worden cultuurprijzen uitgereikt. Deze evenementen behoren stilaan tot de hoogtepunten van het culturele leven in onze gemeente. Nochtans is dit niet de hoofdtaak van de cultuurraad. Zijn taak is vooral advies geven aan het gemeentebestuur inzake cultuur en dus het beleid bijstaan. Het gevoel leeft reeds langer onder de bestuursleden dat aan de adviesverlening moet gesleuteld worden. Na een vorming onder leiding van Vormingplus Gent-Eeklo heeft het bestuur de krijtlijnen uitgezet voor de komende twee jaar, d.w.z. tot het einde van deze legislatuur. Samen met het nieuwe gemeentebestuur zullen ook de adviesraden opnieuw samengesteld worden. Het nieuwe bestuur zal dan de vernieuwde taken verder moeten concretiseren. Voor de korte termijn heeft het huidige bestuur zijn ambitie vastgelegd in een document dat hierbij vrij te raadplegen is.

> Zie het document 'Werking van de cultuurraad tot het einde van de gemeentelijke legislatuur'

 

 

 

Comeet wint Vlaamse prijs voor Lokaal Cultuurbeleid 2015.

Cultuuroverleg Meetjesland, of kortweg Comeet, heeft uit handen van cultuurminister Sven Gatz, de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid 2015 ontvangen, als voorbeeld en als model voor andere samenwerkingsverbanden. De jury oordeelde dat Comeet

haar verbindende en inspirerende opdracht naar de kleine cultuuractoren in de plattelandsregio zeer sterk ter harte neemt. Comeet, zo zei de minister, onderstreept het belang van samenwerking, ondersteuning en begeleiding van het lokaal cultuurbeleid. Hartelijk gefeliciteerd.

In het cultuurcentrum gaat het nieuwe Cultuurcafé open.

Een paar jaar geleden werd de spektakelzaal van het cultuurcentrum 'Stroming' grondig onder handen geno-men. Meest opvallend zijn de rode zitplaatsen die garant staan voor een heel comfortabel toeschouwen. Maar ook de andere zalen waren aan heropfrissing toe. Het is nu de

 

beurt aan de cafetaria en de foyer. Beiden werden onder handen genomen en op 29 september gaat het Cultuurcafé feestelijk open. Het is de bedoeling om, naast het babbeltje tijdens de pauze, de cafetaria ook te gebruiken als praatcafé 'Actua-café'. Dit vanaf 11 oktober om 20 uur.

Het Parochiaal Gemengd Zangkoor De Boskapel hou op te bestaan.

Gedurende meer dan 38 jaar dirigeerde Gustave Spiloes het zangkoor dat hij in 1978 oprichtte. Het gemengd zangkoor was een vaste waarde in groot Evergem. Het koor luisterde vele plechtigheden op en nam ook op regelmatige wijze deel aan de initiatieven van de cultuurraad. Gustave, of 'Staf', kreeg trouwens voor zijn bijzondere inzet de Prijs voor Cul-

tuurverdienste in 2010. Op 1 september kwam echter, eerder onvoorzien, een einde aan het voortbestaan van het zangkoor uit Wippelgem. Een groot verlies voor al diegenen die mooie kooroptredens zoals die van de Boskapel op prijs konden stellen. Wippelgem zal zich moeten stellen in de afwezigheid van koorzang uit de kerk.

En nog een paar doordenkertjes ...

'Niets in deze wereld heeft zoveel macht als een idee waarvoor de tijd rijp is.' Victor Hugo

'Succes is krijgen wat je wilt. Geluk is willen wat je krijgt.' I. Bergman

Wat is het verschil tussen Cultuurraad en Cultuurcentrum ?

Niet zelden worden het Cultuurcentrum en de Cultuurraad van Evergem met elkaar verward. Voor wie niet regelmatig met het cultuurbeleid in aanraking komt, is het verschil niet zo duidelijk.

Het Cultuurcentrum (CC) is een gemeentedienst die onder 'Vrije tijd' te vinden is. In deze dienst werken ambtenaren een breed cultuuraanbod uit waarvan alle inwoners van Evergem en omgeving kunnen genieten. Er is een programma te vinden voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen en ook voor vorming. De dienst beschikt over een spektakelhuis 'Stroming' waar het grootste deel van het aanbod plaats heeft.

 

De Cultuurraad (CR) is een adviesraad die deel uitmaakt van het bestuur en die het grootste deel van de verenigingen die actief zijn in cultuur, groepeert.

Als spreekbuis van de cultuurgebruikers geeft de raad autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Maar het feit dat de Cultuurraad bijvoorbeeld een nieuwjaarsconcert organiseert, mag geen verwarring scheppen met wat het CC doet. Dit concert is een vrijblijvend initiatief dat de CR neemt naast zijn adviserende taak.

Je kan het ook beknopt op een andere manier uitdrukken: Het CC werkt met professionelen, de CR met vrijwilligers.

 

Copyright © All Rights Reserved