Home

Nieuwe adviezen voor straatnamen

De hoofdtaak van de cultuurraad is advies geven aan het gemeentebestuur inzake cultuurbeleid en -aangelegenheden. Nieuwe straatnamen zijn daar een voorbeeld van. Deze maand liggen er vier op de plank.

 

 

Evergem blijft groeien. Dus ook nieuwe straten.

 

 

Dat onze gemeente blijft groeien is de laatste jaren een constante. Dit vertaalt zich in een aantal nieuwe straten of althans in een aantal nieuwe uitbreidingen zowel in het havengebied als in de kern van de deelgemeenten. Na een paar maanden stilte liggen er plots vier nieuwe aanvragen van het gemeentebestuur op tafel. De cultuurraad moet, als adviesraad, voorstellen formuleren inzake cultuur en daar horen de straatnamen bij. De cultuurraad neemt deze taak nauw ter harte en telkens opnieuw tracht de raad een gefundeerd voorstel te doen aan het gemeentebestuur. Hiertoe houdt de raad rekening met de bestaande omliggende straatnamen maar ook met lokale of verdwenen plaatsnamen. En dat vraagt wat (of meer) opzoekingswerk. Met plezier.

Zo is er deze keer een straatnaam toe te kennen in Ertvelde, voor een uitbreiding van de Trilkouter. In Sleidinge is er een nieuwe verkaveling in de Wurmstraat en in Oostveld. Tenslotte is er ook een kleine verkaveling in de Eenaamse te Kluizen. Werk op de plank. Wie in een nieuwe straat woont en inzage wil in de recentste adviezen, kan dat doen op deze pagina.

 

 

 

De Gemeentelijke Cultuurraad 2.0 tot einde legislatuur.

 

Jaarlijks organiseert het bestuur een uitverkocht nieuwjaarsconcert, wordt Open Monumentendag op touw gezet en om de twee jaar gaat de Culturele Veertiendaagse door en worden cultuurprijzen uitgereikt. Deze evenementen behoren stilaan tot de hoogtepunten van het culturele leven in onze gemeente. Nochtans is dit niet de hoofdtaak van de cultuurraad. Zijn taak is vooral advies geven aan het gemeentebestuur inzake cultuur en dus het beleid bijstaan. Het gevoel leeft reeds langer onder de bestuursleden dat aan de adviesverlening moet gesleuteld worden. Na een vorming onder leiding van Vormingplus Gent-Eeklo heeft het bestuur de krijtlijnen uitgezet voor de komende twee jaar, d.w.z. tot het einde van deze legislatuur. Samen met het nieuwe gemeentebestuur zullen ook de adviesraden opnieuw samengesteld worden. Het nieuwe bestuur zal dan de vernieuwde taken verder moeten concretiseren. Voor de korte termijn heeft het huidige bestuur zijn ambitie vastgelegd in een document dat hierbij vrij te raadplegen is.

> Zie het document 'Werking van de cultuurraad tot het einde van de gemeentelijke legislatuur'

 

 

 

Onder liefhebbers muziekstukken ontdekken, ook dat kan in Evergem.

Fijn als initiatieven van onderuit komen. Zo is er in Evergem een muziekclubje dat regelmatig samenkomt om klassieke muziek te beluisteren. Naast de gekende meesters zijn er ook minder gekende muziekstukken die ontdekt kunnen worden. Alles gebeurt in een ontspannen

sfeer onder liefhebbers. Bezieler is Julien Lamont die maandelijks het clubje samenbrengt in Den Dries om van muziek te genieten. En CD's kan je zelf meebrengen. En meeluisteren kost niets. Op de Serenades - zo heten de samenkomsten - ben je van harte welkom > lees meer.

In het cultuurcentrum ging het nieuwe Cultuurcafé open.

Een paar jaar geleden werd de spektakelzaal van het cultuurcentrum 'Stroming' grondig onder handen geno-men. Meest opvallend zijn de rode zitplaatsen die garant staan voor een heel comfortabel toeschouwen. Maar ook de andere zalen waren aan heropfrissing toe. Het was de

 

beurt aan de cafetaria en de foyer. Beiden werden onder handen genomen en op 29 september ging het Cultuurcafé feestelijk open. Het is de bedoeling om, naast het babbeltje tijdens de pauze, de cafetaria ook te gebruiken als praatcafé 'Actua-café'. Dit vanaf 11 oktober om 20 uur.

Het Parochiaal Gemengd Zangkoor De Boskapel hou op te bestaan.

Gedurende meer dan 38 jaar dirigeerde Gustave Spiloes het zangkoor dat hij in 1978 oprichtte. Het gemengd zangkoor was een vaste waarde in groot Evergem. Het koor luisterde vele plechtigheden op en nam ook op regelmatige wijze deel aan de initiatieven van de cultuurraad. Gustave, of 'Staf', kreeg trouwens voor zijn bijzondere inzet de Prijs voor Cul-

tuurverdienste in 2010. Op 1 september kwam echter, eerder onvoorzien, een einde aan het voortbestaan van het zangkoor uit Wippelgem. Een groot verlies voor al diegenen die mooie kooroptredens zoals die van de Boskapel op prijs konden stellen. Wippelgem zal zich moeten stellen in de afwezigheid van koorzang uit de kerk.

En nog een paar doordenkertjes ...

'Niets in deze wereld heeft zoveel macht als een idee waarvoor de tijd rijp is.' Victor Hugo

'Succes is krijgen wat je wilt. Geluk is willen wat je krijgt.' I. Bergman

Wat is het verschil tussen Cultuurraad en Cultuurcentrum ?

Niet zelden worden het Cultuurcentrum en de Cultuurraad van Evergem met elkaar verward. Voor wie niet regelmatig met het cultuurbeleid in aanraking komt, is het verschil niet zo duidelijk.

Het Cultuurcentrum (CC) is een gemeentedienst die onder 'Vrije tijd' te vinden is. In deze dienst werken ambtenaren een breed cultuuraanbod uit waarvan alle inwoners van Evergem en omgeving kunnen genieten. Er is een programma te vinden voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen en ook voor vorming. De dienst beschikt over een spektakelhuis 'Stroming' waar het grootste deel van het aanbod plaats heeft.

 

De Cultuurraad (CR) is een adviesraad die deel uitmaakt van het bestuur en die het grootste deel van de verenigingen die actief zijn in cultuur, groepeert.

Als spreekbuis van de cultuurgebruikers geeft de raad autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Maar het feit dat de Cultuurraad bijvoorbeeld een nieuwjaarsconcert organiseert, mag geen verwarring scheppen met wat het CC doet. Dit concert is een vrijblijvend initiatief dat de CR neemt naast zijn adviserende taak.

Je kan het ook beknopt op een andere manier uitdrukken: Het CC werkt met professionelen, de CR met vrijwilligers.

 

Copyright © All Rights Reserved