Prijs voor Cultuur

Tweejaarlijks wordt een ‘Prijs voor Cultuur’ toegekend. De eerstvolgende keer zal dit gebeuren in maart 2018, ter gelegenheid van de Culturele 14-daagse.

 

In toepassing van het nieuwe reglement voor de toekenning van de prijs, kent het bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad de prijs toe aan een meerderjarig persoon of een vereniging (erkend door de cultuurraad) die zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakt of gemaakt heeft op het culturele vlak in de gemeente Evergem.

Beurtelings wordt de prijs voorbehouden aan personen of verenigingen met lokale uitstraling en aan personen of verenigingen met meer dan lokale uitstraling.

In maart 2018 zal de prijs voor cultuur worden toegekend aan een persoon of een vereniging met meer dan lokale uitstraling.

De laureaten van de Prijs voor Cultuur

 

2018  Dirk De Keyzer

2016   Wim Claeys

2014   Gerard Bauwens

2012   Joris De Wildeman

2010   Gustave Spiloes

2008   Antoine Ornelis

2002   Germain De Craene

2000   Andries De Schepper

1998   Firmin Vergauwe

De laureaten van de Prijs van Cultuur

 

2016   KVLV Vrouwen met Vaart Evergem

2014   De Koninklijke Fanfare ‘Willen is Kunnen’

2012   Het Davidsfonds Evergem-Ertvelde-Sleidinge

2010   Het Kinder- en Jeugdkoor Kluizen

2008   Gezinsbond Ertvelde-Rieme

2002   De Koninklijke Fanfare ‘Iever & Eendracht’

2000   Markant Sleidinge

1998   Het Koninklijke A Capellakoor

 

© Cultuurraad Evergem

TOP

Cultuurraad Evergem

 

Goeiingen, 21

9940   Evergem

09 357 44 41