info en documenten

NIEUWE SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

De werking van de cultuurraad is gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur. De nieuwe samenstelling dient te gebeuren binnen de vier maand volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Voor de bevoegdheden van de gemeentelijke cultuurraad verwijzen we naar de website van de raad.

De hernieuwde samenstelling van de gemeentelijke cultuurraad zal als volgt worden georganiseerd:

  1. Alle op dit ogenblik, voorheen door de gemeentelijke cultuurraad erkende verenigingen en gecoöpteerde personen stellen, indien zij lid willen blijven van de cultuurraad, opnieuw hun kandidatuur voor de Algemene Vergadering
    - via formulier 1 ‘hernieuwing AV‘ voor de verenigingen 
    - via formulier 2 ‘hernieuwing AV’ voor de gecoöpteerden
  2. Verenigingen die tot op heden geen erkend lid waren van de gemeentelijke cultuurraad en lid wensen te worden van de Algemene Vergadering, evenals nieuw te coöpteren personen, kunnen hiervoor hun kandidatuur stellen. (Hoe dit dient te gebeuren, de voorwaarden, formaliteiten,… kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de gemeentelijke cultuurraad).
  3. Personen die deel willen uitmaken van het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad (dat zal worden verkozen door de hernieuwde Algemene Vergadering) dienen hiervoor hun kandidatuur te stellen (via formulier 3 ‘kandidatuur bestuur’ terug te vinden op de website van de cultuurraad).

De kandidaturen voor de Algemene Vergadering en het bestuur  van de gemeentelijke cultuurraad dienen ten laatste op 28 februari 2019 te zijn ingediend bij het secretariaat  van de gemeentelijke cultuurraad.

Download hier de

nodige formulieren

voor hernieuwing:

 

• FORM. 1. VERENIGING 

 

• FORM. 2. COOPTATIE 

 

• FORM. 3. BESTUUR 

 

Voor 28 februari 2019
terug te bezorgen via mail:

secretariaat@cultuurraadevergem.beOf via post:

Goeiingen 21, 9940 Evergem

 

Statuten en Reglementen

Statuten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem 

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem 

 

 

Reglementen

Deelname aan de Culturele Veertiendaagse 

Prijs voor Cultuur (vernieuwd 2017) 

 

 

 

subsidieReglement

Subsidiereglement (beheerd door het Cultuurcentrum van Evergem) 

 

 

 

 

Niet gevonden?

 

Stel je vraag in dit formulier

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier is goed verzonden

© Cultuurraad Evergem

TOP

Cultuurraad Evergem

 

Goeiingen, 21

9940   Evergem

09 357 44 41