Lid worden »

De Leden van de Cultuurraad

In de negen kerkdorpen van Evergem is zoveel cultuur aanwezig, dat eenieder er ergens in een vereniging zijn gading kan vinden.

Verder op deze pagina vindt u de 72 verenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem. De verenigingen zijn samengenomen per groep. Er zijn drie groepen en dus drie lijsten: de socioculturele verenigingen, de amateur-kunstenverenigingen en tenslotte de erfgoed-verenigingen. Ze zijn alfabetisch gerangschikt.

Bovendien zal u vaststellen dat we de links hebben gelegd tussen de naam van de vereniging en haar bestaande site op internet. Dit moet u toelaten om een rechtstreekse toegang te krijgen tot wat onze verenigingen te bieden of te vertellen hebben.

Volledigheidshalve moeten we vermelden dat ook individuen lid zijn van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem, maar dan als gecoöpteerd lid. Deze personen zijn niet opgenomen in deze lijsten.

Hulp nodig bij het opzetten van een facebookpagina?

Wens je mee beheerder te worden van de facebook
van de Cultuurraad?

Geef ons een seintje!

!

De Socioculturele Verenigingen

 

Deze groep vertegenwoordigt meer dan 40 verenigingen die vooral het sociale aspect van het samenzijn hoog in het vaandel dragen. Cultuur is voor hen een middel om samen iets te beleven.

 

>     August Vermeylenfonds     website

>     Buurtwerk Doornzele VZW     Facebook

>     Davidsfonds Evergem-Ertvelde-Sleidinge       website

>     Femma Ertvelde     website

>     Femma Evergem-centrum      website  |  Facebook

>     Femma Kerkbrugge-Langerbrugge     website  |  Facebook

>     Gezinsbond Ertvelde-Rieme     website

>     Gezinsbond Evergem Belzele Doornzele     website

>     Gezinsbond Kluizen     website

>     Gezinsbond Sleidinge     website  |  Facebook

>     Interessegroep Natuur vzw     website

>     KVLV Belzele     website

>     KVLV Doornzele-Langerbrugge     website

>     KVLV Ertvelde     website

>     KVLV Evergem     website

>     KVLV Kluizen     website

>     KVLV Sleidinge     website

>     KWB Ertvelde     website

>     Landelijke Gilde Doornzele     website

>     Landelijke Gilde Ertvelde     website

>     Landelijke Gilde Evergem     website

>     Markant Ertvelde     website   |  Facebook

>     Markant Evergem     website

>     Markant Sleidinge     website

>     NEOS Evergem     website

>     NEOS Sleidinge     website

>     OKRA Doornzele     website

>     OKRA Ertvelde     website

>     OKRA Evergem-Wippelgem     website

>     OKRA Kerkbrugge-Langerbrugge     website

>     OKRA Kluizen     website

>     OKRA Sleidinge     website

>     SAMANA CM Ertvelde/Rieme/Kluizen     website

>     SAMANA CM Evergem     website

>     SAMANA CM Sleidinge     website

>     Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) Ertvelde     website

>     Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) Sleidinge     website

>     vtbKultuur Evergem      website

>     Vtb Filatelieclub Evergem     website  |  Facebook

 

De Amateurkunstenverenigingen

 

Voor deze verenigingen is kunst en cultuur het hoofddoel. Het hoogtepunt wordt het optreden of het toonmoment waar we allen kunnen van genieten.

 

BEELDENDE KUNSTEN

>     Koninklijke vtb Fotoclub Evergem      website

>     KunstPlatform Evergem     website  |  Facebook

>     Videoclub Evergem VZW     website

>     vtb Diaclub Evergem      website

 

DANS EN ROCK

>     MUDA’Z     website  |  Facebook

>     G & The Wild Gang     website  |  Facebook

>     The Shakers     website  |  Facebook

>     Volkskunstgroep Sneyssens     website  |  Facebook

 

FANFARES

>     Harmonieorkest ‘Guy Duijck’     website

>     Koninklijke Fanfare ‘Iever & Eendracht’ Sleidinge     website

>     Koninklijke Fanfare ‘Willen is Kunnen’ Wippelgem     website

 

KOREN

>     Cibus Spiritualis     website

>     Gemengd koor Papillon Evergem      website

>     Gemengd KWB koor Ertvelde     website

>     Gemengd Zangkoor ‘Cantilena’ Kluizen     website

>     Kinder- & Jeugdkoor ‘De Belsongs’     website

>     Kinder- & Jeugdkoor Kluizen     website  |  Facebook

>     Kinder- & Jeugdkoor ‘Sing4Ever’     website

>     Koninklijk A Capella-Samankoor Ertvelde     website

>     Parochiaal Zangkoor Ertvelde     website

>     Sjaloomkoor Doornzele     website

>     Zangkoor St.-Cecilia Sleidinge     website

 

TONEEL

>     Koninklijke Toneelbond ‘Door Vriendschap Geriemd’ Rieme     website

>     Nieuw Toneel Kluizen (NTK)     website

>     Theater Strobos     website  |  Facebook

>     't Ertvelds Toneel     website

>     WildTgroei     Facebook

>     WIPTON     website  |  Facebook

 

 

Erfgoedverenigingen

 

Zolang er in Evergem geen ergfoedcel bestaat die alle initiatieven kan overkoepelen, nestelen deze verenigingen zich terecht in de cultuurraad.

 

>     Ertveldsch Bier Ultimatum      website

>     Sleins Audiovisueel Archief (SAVA)     website

>     Sleinse Filmclub (SFK)     website

© Cultuurraad Evergem

TOP

Cultuurraad Evergem

 

Goeiingen, 21

9940   Evergem

09 357 44 41