Adviezen

Adviezen


De Cultuurraad als adviesraad


Het gemeentebestuur van Evergem heeft een dertiental adviesraden en commissies. De Cultuurraad is er één van. Het gemeentebestuur is wettelijk verplicht advies te vragen aan de Cultuurraad voor de aangelegenheden inzake cultuur. De ingewonnen adviezen zijn evenwel niet bindend. Het gemeentebestuur moet er wel rekening mee houden en moet aan de Cultuurraad de argumenten kenbaar maken waarom het advies niet wordt gevolgd.

Het bestuur van de Cultuurraad neemt deze adviserende taak nauw ter harte. Het streeft steeds naar kwalitatief goed onderbouwde adviezen.


Advies voor nieuwe straatnamen


Een nieuwe straatnaam is belangrijk want die naam verbindt ons met de bodem en zijn verleden en waarden.

Op regelmatige tijdstippen wordt door het gemeentebestuur om advies gevraagd in verband met nieuwe straatnamen. Zo werden er in 2009 niet minder dan twaalf voorstellen voor nieuwe straatnamen ingediend! Meestal gaat het om nieuwe straten in nieuwe verkavelingen. Een goed advies formuleren vraagt tijd en energie.

Het bestuur gaat op zoek naar plaatsnamen, vraagt raad aan bestaande diensten (archeologie, erfgoed), duikt in de bestaande bibliografie, raadpleegt de archieven van onze gemeente en gaat ter plaatse praten met de oudste generatie. De verschillende mogelijke namen worden in de schoot van de Cultuurraad besproken, gewikt en gewogen. Tenslotte wordt een schriftelijk advies overgemaakt aan het gemeentebestuur.


Het bestuur tracht volgende principes te respecteren:


Indien mogelijk worden oude plaatsnamen of toponiemen gered of in ere hersteld.
Persoonsnamen worden vermeden.
De nieuwe straatnamen moeten passen bij de omliggende reeds bestaande namen.
Indien het om meerdere straten gaat, is het vaak aangewezen om namen uit eenzelfde verzameling te nemen.
Er mag geen verwarring bestaan met reeds bestaande straatnamen, dit voornamelijk om hulpdiensten niet op een dwaalspoor te brengen.

Overzicht adviezen straatnamen


Advies voor de Trilkouter in Ertvelde. (Kouterken). Ingediend.
Advies voor Oostveld in Sleidinge (Roggeveld). Ingediend.


Advies voor de Eenaamse in Kluizen (Broederhof).
Werd aanvaard.
Advies voor de Wurmstraat in Sleidinge (Spijkerhof).
Het gemeentebestuur neemt de variante: Spiekerhof.
Advies voor het Kluizendok (Ferdinand Magellaanstraat en Amerigo Vespuccistraat).
Werd aanvaard.
Advies voor Droogte (Marjoleinweg, Korianderweg, Kamilleweg, Kalmoesweg, Kaneelweg, Komijnweg).
Het gemeentebestuur neemt de alternatieve voorstellen voor de twee hoofdstraten: de Marjoleinstraat en de Korianderstraat.
Advies voor Oostveld-Korenveld (Zaailand, Oogst).
Door het gemeentebestuur aangepast als Zaaiveld en Graanveld.
Advies voor het industrieterrein Rieme Noord (Zonneweg, Gipsweg).
Werd aanvaard.
Advies voor de Grote Nest langs het kanaal (Malsrode en Meintjesgoed).
Het gemeentebestuur neemt het alternatieve voorstel: Baron van Loolaan.
Advies voor de Eenaamse in Kluizen (Hof van Cluysen).
Werd aanvaard.
Advies voor de Polenstraat in Sleidinge (Kerkeland en Muzenhoek).
Werd na ons tweede advies aanvaard.
Advies voor de Schoonstraat in Evergem (Kruysken).
Door het gemeentebestuur aangepast als Kruisken.
Advies voor de Hovenierstraat in Evergem (Serrestraat).
Werd aanvaard.
Advies voor de Zandstraat in Rieme (Korte Zandstraat).
Het gemeentebestuur neemt het alternatieve voorstel: Pimpelmeesstraat.
Advies voor Bloemendale in Sleidinge (Weverij).
Dit advies werd door het gemeentebestuur aangepast als Spinnerij.
Advies voor de Linde in Sleidinge (Koningslinde, Zilverlinde).
Werd aanvaard.
Advies voor de Schoonstraat bij het Kermisstraatje in Evergem (Elfputten, Potterie).
Werd aanvaard.
Advies voor de Schoonstraat bij de Koolstraat in Evergem (Weverstraat, Lijnwaadstraat, Rootweg).
Werd aanvaard.
Advies voor Ralingen in Evergem (Etting).
Dit advies werd door het gemeentebestuur aangepast als Ettingstraat.
Advies voor de Koolstraat in Belzele (Heyken, Boutstraat en Heerweg).
Werd aanvaard.
Advies voor de Oosteindestraat in Belzele (Gaverse, Tiendeschuur en Dambroek)
Werd aanvaard.
Advies voor de Lochtingstraat (Gemet).
Werd aanvaard.
Advies voor het Eiland (Boekel).
Werd aanvaard.
Advies voor de Reibroekstraat/Hoevestraat (Geutestraat en Schuurstraat)
Het gemeentebestuur verving de Geutestraat door de Hovenierstraat.
Advies voor de Verbindingstraat/Lochtingstraat (Sassevaart en Vijf Ringen).
Werd aanvaard.
Advies (bijkomend) voor de Molenstraat (Zuivelweg).
Werd aanvaard.
Advies voor de Molenstraat (Zandrug en Voetweg).
Het gemeentebestuur vroeg een nieuw voorstel voor de Voetweg, gezien een voetweg een soort weg is.
Advies voor de Spoorwegstraat (Kerkakker).
Dit advies werd door het gemeentebestuur niet gevolgd; de straat werd Bibliotheekstraat genoemd.