Cultuurraad

Gemeentelijke Cultuurraad Evergem


Als gevolg van de cultuurpactwet van 16 juli 1973 en van het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 zijn de gemeente-besturen verplicht om over een cultuurraad te beschikken en in het beleid rekening te houden met de adviezen geformuleerd door deze raad. Het College en de Gemeenteraad van Evergem zijn bijgevolg verplicht de Cultuurraad te betrekken bij de voorbereiding, de evaluatie en de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake cultuur. De materies die onder cultuur vallen zijn onder meer taal, schone kunsten, cultuurpatrimonium, bibliotheken, permanente opvoeding en culturele animatie, vrijetijdsbesteding en toerisme. Een heel brede waaier, dus. Zo wordt bijvoorbeeld voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, systematisch om advies gevraagd aan de Cultuurraad.

 

De Cultuurraad groepeert de culturele gebruikers van de gemeente, zowel groeperingen als individuele gebruikers van om het even welk ideologische of filosofische strekking. Om lid te worden van de Cultuurraad, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan in het huishoudelijk reglement van de Cultuurraad onder paragraaf 5 en 6 (zie laatste paragraaf hieronder). Op dit ogenblik zijn een zestigtal verenigingen lid van de cultuurraad: het zijn socioculturele of culturele verenigingen alsook verenigingen voor amateurkunsten en erfgoed. Zo zijn de afdelingen van Femma, Ferm, Markant, OKRA en vele anderen, lid van de Cultuurraad alsook de fanfares, toneelgroepen, koren en andere verenigingen. Ze komen uit de negen kerkdorpen die Evergem rijk is: Evergem-centrum, Sleidinge, Ertvelde, Belzele, Kerkbrugge-Langerbrugge, Wippelgem, Doornzele, Kluizen en Rieme. Ook individuen kunnen lid zijn van de raad door coöptatie. Ze worden lid omwille van hun deskundigheid of van de ondervertegenwoordiging van bepaalde categorieën of deelgemeenten. Met de leden maakt u kennis op deze website onder de rubriek ‘Leden’.

 

De Cultuurraad kiest onder zijn leden een bestuur. Dit bestuur is de spreekbuis van de raad. Het werkt autonoom en het geeft verantwoording af aan zijn leden op de algemene vergaderingen die minstens tweemaal per jaar gehouden worden. Het bestuur beschikt ook over een werkingstoelage en geeft hiervoor verantwoording af aan het gemeentebestuur.

 

Het bestuur neemt ook bepaalde initiatieven om de cultuurbeleving in de gemeente te stimuleren. Zo behoren het jaarlijkse nieuwjaarsconcert en de tweejaarlijkse culturele veertiendaagse stilaan tot de tradities in Evergem. Met het bestuur kan u beter kennis maken op deze site onder de rubriek ‘Bestuur’.

 

Zowel de statuten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem als het huishoudelijk reglement zijn te vinden op deze site onder de rubriek ‘Reglementen’.

 


 

De opeenvolgende voorzitters

 

Sinds de fusie van de gemeenten, zijn de voorzitters van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem:

 

  • Achiel De Vos (1977-1989)
  • Johan Van de Steene (1989-2005)
  • Freddy Van Herzeele (2005- 2014)
  • Luc Van Vynckt (2014 - 2018)
  • Francine Hamerlinck (2019-...)


Raad van Bestuur van de Cultuurraad Evergem

Francine Hamerlinck: voorzitter

Francine maakt sinds 2005 deel uit van het bestuur. Sinds 2006 is ze secretaris van onze Cultuurraad. Beroepshalve was ze werkzaam in het onderwijs. Nu is ze gepensioneerd en woont in Wippelgem. Naast de Cultuurraad is ze ook actief lid in het verenigingsleven van onze gemeente. Algemeen heeft ze vooral interesse in erfgoed.

Haar taken: de Culturele Veertiendaagse, de subsidies en het verenigingsleven.Kerste Van Grembergen: ondervoorzitter
Kerste is beroepshalve preventieadviseur in een voedingsbedrijf. Sinds april 2019 zit Kerste in de cultuurraad. Kort daarop werd ze ondervoorzitter van de raad. Kerste woont op Tervenen waar ze, samen met haar echtgenoot, meehelpt aan Tervenen kermis. Tevens is ze secretaris van een volleybalclub. Kerste is ervan overtuigd dat cultuur kan bijdragen tot het welzijn van de gemeente en hun inwoners. Cultuur creëert een band tussen inwoners. Als ontspanning gaat ze graag gaan wandelen, zwemmen of rustig een boek lezen.Raf Dufort: secretaris

Raf werkte als logistieke specialist bij een multinational in Evergem. Hij staat al meer dan 30 jaar in de sociaal-culturele wereld en is vooral begaan met het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Hij bouwde een jarenlange ervaring op in Gent en Evergem. Hij houdt van kunst, wandelt graag en kan genieten van een goed boek. Raf vestigde zich in 2012 in Sleidinge.
Zijn taken: evenementen zoals het nieuwjaarsconcert en Open MonumentendagGilbert Roegiest: penningmeester

Gilbert is bestuurslid sinds 16 april 2013. Hij doorliep een professionele loopbaan van 37 jaar bij Arcelor Mittal. Tien jaar geleden kwam hij wonen in de deelgemeente Sleidinge. Hij is lid van andere adviesraden in Evergem: PWA, DCO, milieuraad en VCACC. Zijn hobby’s zijn o.a. cultuurbeleving, reizen en lezen.

Zijn taken: Het nieuwjaarsconcert en straatnamen.Marc Van Wiemeersch

Marc is medezaakvoerder van ‘Van Wiemeersch BVBA’ en sinds april 2019 bestuurslid van de cultuurraad. Daarnaast is Marc zeer actief in het verenigingsleven o.a. als voorzitter van feestcomité Eeksken, erevoorzitter en spelend lid van de fanfare Iever en Eendracht, koorlid van St.-Cecilia Sleidinge, spelend lid bij de Lovendegemse koperblazers en lid van verschillende socio-culturele verenigingen. Marc is ook actief bij de wielertoeristen.

Zijn taken: nieuwjaarsconcert, verenigingsleven, subsidies, OMD…


Rose Moens

Rose is kunstenaar, leerkracht en coördinator van de GO! Kunstacademie De Poel, afdeling Beeldende Kunsten in Evergem. Sinds ze deze afdeling in september 2018 oprichtte, heeft Evergem er een volwaardige kunstacademie bij. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen alle kunstdisciplines in hun vrije tijd beoefenen en aan kunst- en cultuurbeleving doen. Rose is actief betrokken bij het uitwerken van nieuwe socio-culturele projecten in Evergem: waaronder de Kunstendag voor Kinderen, dag van de Academie, Culturele 14-daagse, jeugdboekenmaand, buurtpunt Langerbrugge, brede school,... Op die manier wil ze in het bijzonder beeldende kunst dichter bij de Evergemnaren brengen.