Leden

Leden van de Cultuurraad


In de negen kerkdorpen van Evergem is zoveel cultuur aanwezig, dat eenieder er ergens in een vereniging zijn gading kan vinden.

Verder op deze pagina vindt u de 72 verenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem. De verenigingen zijn samengenomen per groep. Er zijn drie groepen en dus drie lijsten: de socioculturele verenigingen, de amateur-kunstenverenigingen en tenslotte de erfgoed-verenigingen. Ze zijn alfabetisch gerangschikt.

Bovendien zal u vaststellen dat we de links hebben gelegd tussen de naam van de vereniging en haar bestaande site op internet. Dit moet u toelaten om een rechtstreekse toegang te krijgen tot wat onze verenigingen te bieden of te vertellen hebben.

Volledigheidshalve moeten we vermelden dat ook individuen lid zijn van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem, maar dan als gecoöpteerd lid. Deze personen zijn niet opgenomen in deze lijsten.

De Socioculturele Verenigingen


Deze groep vertegenwoordigt meer dan 40 verenigingen die vooral het sociale aspect van het samenzijn hoog in het vaandel dragen. Cultuur is voor hen een middel om samen iets te beleven.

De Amateurkunstenverenigingen


Voor deze verenigingen is kunst en cultuur het hoofddoel. Het hoogtepunt wordt het optreden of het toonmoment waar we allen kunnen van genieten.


BEELDENDE KUNSTEN


DANS EN MUZIEK


FANFARES

  • Harmonieorkest ‘Guy Duijck’ Website
  • Koninklijke Fanfare ‘Iever & Eendracht’ Sleidinge Website
  • Koninklijke Fanfare ‘Willen is Kunnen’ Wippelgem Website


KOREN


TONEELErfgoedverenigingen


Zolang er in Evergem geen ergfoedcel bestaat die alle initiatieven kan overkoepelen, nestelen deze verenigingen zich terecht in de cultuurraad.