Info & Docs

Documenten

en info


Statuten en Reglementen


Statuten van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem [download]


Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem [download]Reglementen ea.


Reglement voor deelname aan de Culturele Veertiendaagse [download]

Deelname aan de Culturele Veertiendaagse [programma doorgeven]


Reglement Prijs voor Cultuur [download]


Prijs voor Cultuur: nomineer online of stuur uw voorstel met motivatie per mail naar secretariaat@cultuurraadevergem.be


Subsidiereglement


Subsidiereglement (beheerd door het Cultuurcentrum van Evergem) [download]Download logo Cultuurraad Evergem


PDF - geschikt voor druk
PNG - online gebruik en office documenten
JPG - online gebruik en office documenten
Nieuwe samenstelling Gemeentelijke Cultuurraad


De werking van de cultuurraad is gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur. De nieuwe samenstelling dient te gebeuren binnen de vier maand volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Voor de bevoegdheden van de gemeentelijke cultuurraad verwijzen we naar de website van de raad.


De hernieuwde samenstelling van de gemeentelijke cultuurraad zal als volgt worden georganiseerd:


  1. Alle op dit ogenblik, voorheen door de gemeentelijke cultuurraad erkende verenigingen en gecoöpteerde personen stellen, indien zij lid willen blijven van de cultuurraad, opnieuw hun kandidatuur voor de Algemene Vergadering
    - via formulier 1 ‘hernieuwing AV‘ voor de verenigingen
    - via formulier 2 ‘hernieuwing AV’ voor de gecoöpteerden
  2. Verenigingen die tot op heden geen erkend lid waren van de gemeentelijke cultuurraad en lid wensen te worden van de Algemene Vergadering, evenals nieuw te coöpteren personen, kunnen hiervoor hun kandidatuur stellen. (Hoe dit dient te gebeuren, de voorwaarden, formaliteiten,… zie huishoudelijk reglement art. 4 en 5).
  3. Personen die deel willen uitmaken van het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad (dat zal worden verkozen door de hernieuwde Algemene Vergadering) dienen hiervoor hun kandidatuur te stellen (via form. 2 en form. 3 ‘kandidatuur bestuur’ terug te vinden op de website van de cultuurraad).


De kandidaturen voor de Algemene Vergadering en het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad dienen ten laatste op 31 januari 2019 te zijn ingediend bij het secretariaat van de gemeentelijke cultuurraad.


Download hier de nodige formulieren voor hernieuwing:


FORM. 1. VERENIGING (pdf)
FORM. 1. VERENIGING (doc)


FORM. 2. COOPTATIE (pdf)
FORM. 2. COOPTATIE (doc)


FORM. 3. BESTUUR (pdf)
FORM. 3. BESTUUR (doc)