openmonumentendag

Open Monumentendag Evergem 2023

"Erfgoed met emoties"


Op zondag 10 september 2023 werd de nieuwe erfgoedroute Evergem Centrum officieel voorgesteld. Ondanks de tropische hitte hadden enkele tientallen bezoekers hun wandelschoenen aangetrokken om nader kennis te maken met enkele bijzondere gebouwen en erfgoedelementen. De nadruk lag minder op het fysieke erfgoed zelf maar vooral op hun geschiedkundige en sociale betekenis.

Een nagelnieuwe brochure met heel wat uitleg lag gratis ter beschikking.  


Wie de wandeling nog wenst te doen is niet te laat. Vanaf woensdag 13 september zullen er in de bibliotheek brochures te verkrijgen zijn tot einde voorraad.

De Erfgoedwandeling Evergem Centrum vind je ook terug in de ErfgoedApp. Met ingesproken teksten en een groot aantal foto's uit de oude doos duik je in de geschiedenis van de historische kern van Evergem. De wandeling start aan de bibliotheek in de Bibliotheekstraat.


Open Monumentendag in Evergem is een organisatie van de Cultuurraad Evergem i.s.m. het gemeentebestuur.

Open Monumentendag


In 2009 nam het bestuur van de Cultuurraad de draad op. De gemeente Evergem was reeds langere tijd afwezig op de landkaart van Open Monumentendag.

 

Ondanks het gebrek aan een erfgoedcel in Evergem, namen toch een aantal bestuursleden het initiatief om opnieuw deel te nemen aan de Open Monumentendag die elk jaar begin september wordt georganiseerd. Dit is geen Vlaams evenement. Ook de andere gewesten van het land nemen deel. Zelfs andere Europese landen kennen ook een dergelijke dag waarop monumenten uit ons rijk verleden voor het publiek worden open gesteld.

 

Open Monumentendag wil de bevolking en de overheid in Vlaanderen sensibiliseren om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.

2017 - ‘Erfgoed en Natuur’: met deze gids in de hand maak je kennis met de herkomst van straatnamen, de geschiedenis van plaatsen en wetenswaardigheden over enkele monumenten.


2018 - in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog: een fietsroute uitgetekend langs een aantal gebouwen en plaatsen met een 100 jaar oud verhaal. Een groot deel van het Meetjesland was Etappengebiet en Ertvelde was zelfs een Kommandantur. De Evergemse dorpen lagen tot op de dag van de wapenstilstand 11 november 1918 onder Duits artillerievuur.


Je kan hier de routes downloaden: